Search

שליטה אינה תכונה קבועה

שליטה, רצון, מודעות וקשב, הם מצבים דינמיים. היכולות שלנו משתנות, מתגברות, נחלשות, מופיעות ובנסיבות חיים מסויימות, נעלמות לגמרי. אימא שמסוגלת לקום באמצע הלילה לתינוק בוכה לא תמיד תוכל לקום בזמן כדי להתאמן. טייס השולט על השיח שלו בזמן ריבוי משימות ומטלות בטיסה יכול להתקל בבעיות תקשורת בחייו האישיים.

האפשרות לדייק בפעולה שוב ושוב והיכולת לשמר שליטה נכונה במצבי חיים שונים היא תוצאה של אימון. אימון מתחיל במצב רחוק ממצב הדחק, מצב בסיסי בטוח שבו אפשר לדייק את מרכיבי האימון השונים ולהעמיק את החויה של רצון, מודעות וקשב. המעברים לתוך סיטואציות קשות יותר ויותר חייבים להתבצע בהדרגה כדי לא להחליף מוקדם מידי את הקשב המתלווה לפעולה נכונה באוטומטיות.6 views0 comments