top of page

ביסל״ח - סדנת דטאנט לקורס מ״כים

במשך שנה שלמה (שלושה קורסים) עברו 1250 מפקדים וסגל המדריכים שלהם בבית הספר למפקדי ח״יר סדנאות דטאנט. שני הגדודים המקבילים היו קבוצות ביקורת. בסדנאות נתנו דגש על קבלת החלטות בחרום, דיבור רגוע בקשר, תגובה מהירה ומושכלת, קשיבות קרבית וניהול עימות בעזרת ויסות רגשי גופני.

18 detant army seminars copy.JPG
14 detant army seminars 1 copy.JPG
4 detant army seminars.JPG

מפקד טוב עסוק רוב הזמן במטלות אנושיות, אבל צריך להיות מוכן, גופנית ונפשית, לקרב. 

כשהתחלנו את המסע שמרנו על המיקוד הכפול הזה במתודה שבנינו במיוחד לקורס מ״כים. 

לימדנו יכולות מתקדמות של ניהול עימות ומניעה וכתוצאה השתפרו יכולות הקרב והפיקוד. מפקדים שלמדו טכניקות שלנו קלעו למטרה טוב יותר מקבוצות הביקורת. 

bottom of page