Search

האם יכולה להיות קשיבות בקרב?

גם בהכנה לתחום הנורא ביותר של הפעילות האנושית, אלימות ומלחמה, טמונות אפשרויות התפתחות שלאף יצור חוץ, מלבני אדם, אין. וכאמור, האפשרות טמונה בהכנה, כאשר אנו נמצאים בתווך הנורא מצטמצמות האפשרויות שלנו למערכות ערכים וידע הבנויות על מה שתרגלנו בהכנה.

אצל בעלי חיים אפשרויות התנועה, ולכן גם אפשרויות הפעלת הכוח, תלויות בכלי הנשק הטבעיים ובאופן התנועה האופייני לאותו בעל חיים. לחיות שונות אופן תנועה המתוכנת למערכת העצבים והשרירים שלהן – נמר יזוז כמו נמר ודולפין ישחה כמו דולפין. לא כך המצב באשר לגוף האנושי, לאדם יש אינסוף אפשרויות להפעלת כוח, אפשרויות תנועה מתקדמות ונלמדות, רשימה עצומה, אנשים לומדים לירות, לדקור, להטיס, לצלול, לתת אגרוף במגוון אופנים, לבעוט, להטיל לקרקע, לתקוף בצורה מילולית, כל אלו הם תוצאות של האפשרות האינסופית של אנשים ללמוד לזוז אחרת.

איננו יכולים תמיד לשלוט במציאות החיצונית, בין אם המציאות החיצונית היא מזג האויר ובין אם היא ההתנהגות של אלו שאותם אנו אוהבים, או שונאים. לא תמיד אפשר לשלוט בקרב, אבל אנחנו יכולים ללמוד כיצד לשלוט במציאות הפנימית שלנו, גם בזמן קרב, להתבונן ולנווט את התהליכים המחשבתיים שלנו ולווסת את אותם חלקים שאי אפשר לשלוט בהם.1 view0 comments