top of page

וויסות רגשי של גבר, גבר

׳אחד המאפיינים של הגבריות הרעילה׳, כותב ב״הארץ״ מיכאל קרן מדטאנט, הוא דיכוי רגשי. וויסות רגשי, או אפשרות לשינוי וולנטרי של הביטוי ההתנהגותי של הרגש אינו הסתרה, הכחשה והעלמה של הרגש. וויסות רגשי הוא אפשרות להכיר בגל הרגש המתקרב, לרכב עליו ולנווט אותו באופן פיזיולוגי.


מקצוענים בתחום האתלטיקה למשל ערים לנזק המצטבר של דיכוי רגשי, נזק לחיים הרגילים ובסופו של דבר גם לביצועים בשטח.


בסוף אותו מפגש סיכום איחלתי לנערים, שעתידים להתגייס לצבא ממש בימים אלה, לשמור על הידיעה שהגבריות שלהם יכולה להיות מתנה שהם נותנים לעולם. איחלתי שבאשר יילכו - אם זה עם חברים בקושי של המסלול הצבאי או ברגע של אינטימיות עם בן או בת זוגם - ידעו שכשהם חיים את היותם גברים באופן שמחובר ללבם, יש לכך את היכולת להביא ריפוי של ממש. ריפוי לעצמם, לזולתם, לחברה וליחסים בין המינים. גבריות מרפאת, לא פחות.

84 צפיותתגובה 1

1 Comment


Guest
Sep 07, 2022

מסכים עם כל מילה

Like
bottom of page